Zadaniem nadrzędnym Komitetu Wyborczego Wyborców Dąbrowa 2030 – Koalicja Dąbrowskiej Prawicy jest udział w wyborach i zdobycie jak największej ilości mandatów radnych w Radzie Miasta, którzy wspólnie zmienią model zarządzania Dąbrowa Górniczą i sprawią, że stanie się ona miastem:

 1. nowoczesnym i przyjaznym dla mieszkańców oraz przedsiębiorców,
 2. przyciągającym nowe firmy i nowych obywateli,
 3. sprzyjającym realizacji ich potrzeb i ambicji,
 4. gdzie władze będą partnerem we wspólnym gospodarowaniu.

Mamy wielki potencjał – duże wolne powierzchnie na tereny gospodarcze i rekreacyjne oraz mieszkaniowe, znakomitą lokalizację – przy głównych arteriach i na obrzeżach GOP-u, bliskość lotniska, dobre zaplecze edukacyjne, cztery zbiorniki wodne, niezła już infrastruktura drogowa i energetyczna.

Poniżej prezentujemy program który doprowadzi w ciągu 6-10 lat do rozwoju Dąbrowy Górniczej z własnych środków, bez dalszego zadłużania gminy, a wręcz ze spłatą długu. W jego efekcie Miasto będzie w stanie podnieść jakość usług przez nie świadczonych, a tym samym doprowadzić do poprawy jakości życia Mieszkańców. Przyciągać to będzie ciągle nowych mieszkańców i inwestorów, a tym samym pozwoli na szybki rozwój. Zagospodarowanie „krainy 4 jezior”, tj. realizacja projektu budowy mariny na Pogorii 4, czy też pola golfowego – oczywiście ze środków prywatnych inwestorów – uczyni z Dąbrowy ośrodek atrakcyjny rekreacyjnie, co poprawi jeszcze bardziej wizerunek Miasta i spowoduje oprócz ekonomicznych korzyści dla mieszkańców również wyższy standard życia w naszym mieście, a także przyciągnie kolejnych mieszkańców i inwestorów w kolejnym etapie. Mamy ogromną szansę prześcignąć wszystkie śląskie i nie tylko gminy w kraju. Trzeba tylko śmiało uruchomić gminny kapitał i zaprosić do współpracy na korzystnych warunkach kapitał prywatny.

NASZ PROGRAM TO KONKRET, NIE OGÓLNIKI – SZANSA NA ROZWÓJ

 1. Absolutny sprzeciw wobec planów budowy w mieście elektrowni atomowej!
 2. Sprzeciw wobec stref czystego transportu i wykluczeniu transportowemu
 3. Prywatyzacja mieszkań komunalnych dla obecnych najemców wg preferencyjnych stawek, likwidacja MZBM
 4. Wyprzedaż jak największej ilości gruntów do zabudowy na cele mieszkalne i inwestycyjne – po preferencyjnych cenach
 5. Wieloletnie ulgi w podatku od nieruchomości dla nowych inwestorów firmowych i indywidualnych pod warunkiem inwestycji w ciągu 3 lat (wolnizna-lgota)
 6. Możliwie maksymalna obniżka podatków i opłat gminnych
 7. Zakaz nowych obciążeń mieszkańców np. płatnych stref parkowania
 8. Ograniczenie do zera udziału Miasta w działalności gospodarczej – sprzedaż przedsiębiorstw komunalnych i udziałów w innych spółkach, sprzedaż majątku do działalności gospodarczej (np. budynki, środki transportu) z zachowaniem kontroli własnościowej nad sieciami przesyłowymi
 9. Realizacja zadań gminy w obszarze opieki socjalnej i edukacyjnej przez podmioty niepubliczne – przetargi na punkty opieki nad dziećmi i przedszkola, finansowanie prywatnych usług opiekuńczych nad osobami starszymi i chorymi. Ułatwienie i uproszczenie wolontariatu dla młodzieży i dorosłych po przeszkoleniu przez Miasto
 10. Likwidacja Straży Miejskiej, przekazanie środków i zadań do policji państwowej lub urzędników miejskich
 11. Poprawa połączenia centrum miasta z poszczególnymi dzielnicami, zwłaszcza z terenami zielonymi (Ujejsce, Strzemieszyce, Ząbkowice, Błędów, Okradzionów, Łosień)
 12. Ochrona i restauracja zabytków miejskich
 13. Powiększenie terenów przeznaczonych na cmentarze wyznaniowe, restauracja zabytkowych nagrobków