Sprzedaż przedsiębiorstw komunalnych i udziałów w innych spółkach, sprzedaż majątku do działalności gospodarczej (np. budynki, środki transportu) z zachowaniem kontroli własnościowej nad sieciami przesyłowymi.

Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej, gdyż jest nieuczciwą konkurencją dla przedsiębiorców. Posiada przewagę nad nimi poprzez możliwości wpływu na warunki jej prowadzenia, np. może dopłacać do przedsiębiorstw komunalnych powodując, że nikt w nich nie myśli o zmniejszaniu kosztów czy też poprawie jakości usług (zlecenia i tak zapewni miasto). To powoduje, że przedsiębiorcy rezygnują z konkurowania z firmami komunalnymi w naszym mieście i przenoszą się gdzie indziej.

Miasto powinno sprzyjać temu, aby jak najwięcej mieszkańców tworzyło własne firmy. To one dają nowe miejsca pracy i przyciągają nowych mieszkańców, co w efekcie powoduje rozwój miasta. Dotacje i pożyczki na realizację niepotrzebnych inwestycji takich jak np. Aqua Parki, które nie przynoszą nikomu żadnych korzyści, a są jedynie obciążeniem dla podatnika, to ślepa uliczka! Aby uniknąć monopolu dostaw wody Miasto powinno zachować własność lub kontrolę właścicielską nad siecią wodociągową (Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.).

Projekty miejskie, typu NEMO, Centrum Administracji, Lipówka II, Zagłębiowskie Centrum Onkologii czy aktualnie Fabryka Pełna Życia ZAWSZE rozrastały się wielokrotnie ponad zakładany budżet, a powstałe zadłużenie (kilkaset grubych milionów złotych) zawsze płaciła i nadal płaci Gmina Dąbrowa Górnicza.

 

Wróć do Programu KWW Dąbrowa 2030 (kliknij)