Każde miasto na świecie musi zorganizować miejsce do grzebania zmarłych. To jeden z podstawowych obowiązków! Choćby z powodów stricte sanitarnych należy wyodrębnić do tego odpowiednie grunty. Ponieważ 95% mieszkańców miasta chce aby pochować ich według różnych obrządków wyznaniowych, więc Miasto powinno zapewnić tereny na cmentarze wyznaniowe oraz komunalny dla ateistów. Niestety, tutaj można zaobserwować obstrukcję władz, które uniemożliwiają przekazanie terenów na potrzeby cmentarza na górce gołonoskiej i przy ulicy Mickiewicza. Mimo tego, że obok tych cmentarzy są niezamieszkałe tereny łatwe do adaptacji. Wybudowany wiele lat temu cmentarz komunalny przy obwodnicy wystarczy jeszcze na długo, a te dwa wyznaniowe pękają w szwach!

Na cmentarzach wyznaniowych znajdują się zabytkowe, wyjątkowej urody nagrobki – świadkowie historii naszej ziemi. Tymi zabytkami należy zająć się od zaraz, bo inaczej popadną w ruinę !!!

 

Wróć do Programu KWW Dąbrowa 2030 (kliknij)