Przetargi na punkty opieki nad dziećmi i przedszkola, finansowanie prywatnych usług opiekuńczych nad osobami starszymi i chorymi. Ułatwienie i uproszczenie wolontariatu dla młodzieży i dorosłych po przeszkoleniu przez Miasto.

W celu obniżenia kosztów zadań socjalnych, opiekuńczych oraz części edukacyjnych, które realizuje miasto, trzeba umożliwić świadczenie ich przez podmioty niepubliczne. Na zasadzie przetargów otwartych, w jawnej licytacji, powinno się rekrutować wykonawców takich usług jak: punkty opieki nad dziećmi (prywatne żłobki), działanie przedszkoli, opieka dochodząca nad osobami starszymi i niedołężnymi. Trzeba powołać szkoleniową jednostkę w gminie, nieodpłatnie przygotowującą do tych zadań wolontariuszy od 16 roku życia, którym należy umożliwić działanie z dobroci serca. Warto wprowadzić możliwość praktyki dla uczniów szkół pielęgniarskich i medyczno -ratowniczych w ramach ich programów edukacyjnych (w porozumieniu z dyrektorami szkół).

Wróć do Programu KWW Dąbrowa 2030 (kliknij)