Żądamy natychmiastowego zakazu dalszego zadłużania Miasta!!!

Aktualnie dług Gminy Dąbrowa Górnicza to ok. 263 mln zł, a w najbliższych latach ma dojść kolejne 100 mln złotych. Do tego należy dodać długi miejskiej lecznicy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego, dla której Miasto jest podmiotem założycielskim i w przypadku likwidacji szpitala przejmuje jego zobowiązania. A jest to kwota jeszcze wyższa, bo oscylująca wokół 300 mln złotych! Z coroczną kilkunastomilionową stratą z działalności bieżącej.

Dość już życia na kredyt! Realizując nasz Program pozyskamy nowych Mieszkańców i firmy, które pozwolą na stałe zwiększyć przychody Gminy i nie wchodzić w żadne długi.